A educación patrimonial: avances e retos

Resumo

O artigo sintetiza os avances da educación patrimonial en España nas dúas últimas décadas. Analiza o cambio de perspectiva desde os bens ás persoas, os vínculos e as comunidades patrimoniais. Destaca o papel dos organismos e as iniciativas que a converteron nun campo punteiro da investigación educativa, e identifica os retos do futuro: a redefinición do patrimonio ou as oportunidades das tecnoloxías e a intelixencia artificial para a educación patrimonial.

El artículo sintetiza los avances de la educación patrimonial en España en las dos últimas décadas. Analiza el cambio de perspectiva desde los bienes a las personas, los vínculos y las comunidades patrimoniales. Destaca el papel de las organizaciones y las iniciativas que la han convertido en un campo puntero de la investigación educativa, e identifica los retos de futuro: la redefinición del patrimonio o las oportunidades de las tecnologías y la inteligencia artificial para la educación patrimonial.

The paper summarises the progress of heritage education in Spain in the last two decades. It analyses the change in perspective from goods to people, links and heritage communities. It highlights the role of the organizations and the initiatives that have made it a leading field of educational research, and identifies the challenges of the future: the redefinition of heritage or the opportunities offered by technologies and artificial intelligence for heritage education.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Patrimonio e educacion

Banners

Compartir