A educación para a paz, un camiño cara ao benestar social e emocional

Resumo

Pode parecer que o termo “paz” soa algo antigo pero, se nos referimos a el dende un sentido amplo, a paz non é soamente a ausencia de conflitos bélico-armados, senón que é unha situación de xustiza social. Falar de paz implica falar de conflitos, e isto leva tamén necesariamente a falar de emocións. Unha boa xestión dos conflitos e das emocións conduce a un benestar social e emocional de todas as persoas.

Puede parecer que el término “paz” suena algo antigüo pero, si nos referimos a el desde un sentido amplio, la paz no es solamente la ausencia de conflictos bélico-armados, sino que es una situación de justicia social. Hablar de paz implica hablar de conflictos, y esto lleva también necesariamente a hablar de emociones. Una buena gestión de los conflictos y de las emociones conduce a un bienestar social y emocional de todas las personas.

It may seem that the term "peace" sounds rather old-fashioned, but if we refer to it in a broad sense, peace is not only the absence of armed conflict, but also a situation of social justice. Talking about peace implies talking about conflicts, and this also necessarily leads to talking about emotions. Good management of conflicts and emotions leads to the social and emotional well-being of all people.

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Saúde mental e educación

Banners

Compartir