A discriminación da mocidade en situación de vulnerabilidade en tempos de teledocencia

Resumo

Misión central da educación de todos e todas é asegurar o dereito a unha educación de calidade en situacións que favorezan a igualdade de oportunidades. A educación mediante teledocencia vén de poñer en claro as súas profundas limitacións, salientando a relevancia da educación social, que crea as pontes necesarias.

Misión central de la educación de todos y todas es asegurar el derecho a una educación de calidad en situaciones que favorezcan la igualdad de oportunidades. La educación mediante teledocencia ha puesto en evidencia sus profundas limitaciones, destacando la relevancia de la educación social, que crea los puentes necesarios.

The core mission of education for all is to ensure the right to quality education in situations that favour equality of opportunity. Education through e-teaching makes clear its profound limitations, emphasizing the relevance of social education that creates the necessary bridges.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir