A creación de títulos LOE de Formación Profesional

Resumo

A principios de século iniciouse unha importante reforma que relacionou a formación para o emprego coa formación que se impartía nos centros educativos. Esta reforma, entre outras achegas, supuxo a creación dos títulos de Formación Profesional que actualmente están vixentes. Faise unha sumaria descrición de como transcorreu aquel proceso de creación dos títulos LOE e unha reflexión sobre como se está a desenvolver a súa implantación no noso país.

A principios de siglo se inició una importante reforma que relacionó la formación para el empleo con la formación que se impartía en los centros educativos. Esta reforma, entre otras aportaciones, implicó la creación de los títulos de Formación Profesional que actualmente están en vigor. Se hace una breve descripción de como se realizó aquel proceso de creación de los títulos LOE y una reflexión sobre como se está desarrollando su implantación en nuestro país.

At the beginning of the century, an important reform began that linked the training for employment with the training given in schools. This reform, among other contributions, involved the creation of the vocational training qualifications that are currently in force. A brief description is given of how that process of creating the LOE degrees was carried out and a reflection on how its implementation is being developed in our country.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir