A cibermentoría, un servizo de axuda entre iguais para o acompañamento na cidadanía dixital

Resumo

A cibermentoría é un sistema de axuda entre iguais no que o alumnado maior é quen de ofrecer acompañamento, apoio e consello ao alumnado máis pequeno en situacións problemáticas que lles poidan xurdir na xestión das súas relacións interpersoais nas redes sociais e Internet. Xorde para apoiar a intervención do centro educativo no acompañamento para a cidadanía dixital e na xestión dos conflitos derivados das novas tecnoloxías.

La cibermentoría es un sistema de ayuda entre iguales en el que el alumnado mayor ofrece acompañamiento, apoyo y consejo al alumnado más pequeño en situaciones problemáticas que les puedan surgir en la gestión de sus relaciones interpersonales en las redes sociales e Internet. Nace para apoyar la intervención del centro educativo en el acompañamiento para la ciudadanía digital y en la gestión de los conflictos derivados de las nuevas tecnologías.

Cybermentoring is a help system between equal people in which older students are the ones who are willing to accompany, support and advise younger students in problematic situations that can happen in the management of their interpersonal relationships in social networks and on the Internet. It appears to uphold the educational center intervention to join digital citizenship and conflict management derived from new technologies.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir