A bagaxe dixital da pandemia para as aulas do futuro

Resumo

Dende un colexio rural da provincia de Lugo, unha serie de vivencias negativas e positivas que o ensi- no dixital obrigado pola pandemia proporcionou a un mestre. Unha odisea da que se regresou cunha ba- gaxe de aprendizaxes e reflexións para a “nova nor- malidade” da educación.

Desde un colegio rural de la provincia de Lugo, una se- rie de vivencias negativas y positivas que la enseñanza digital obligada por la pandemia le proporcionó a un maestro. Una odisea de la que se regresó con un baga- je de aprendizajes y reflexiones para la “nueva norma- lidad” de la educación.

From a rural school of Lugo province, a series of nega- tive and positive experiences that the forced by pande- mic digital education brought to a teacher. An odyssey from which we came back with a “baggage” of lear- nings and reflections for the “new normal” of educa- tion.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir