A acreditación de competencias profesionais e a formación de persoas desempregadas

Resumo

O proceso de acreditación de competencias profesionais e a formación de persoas desempregadas convértense en instrumentos fundamentais para facer realidade unha necesidade moi demandada pola cidadanía, capitalizar os seus coñecementos e converter en realidade o proceso de formación ao longo da vida. Neste artigo faise unha breve explicación destes procesos dende a experiencia propia acumulada no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol.

El proceso de acreditación de competencias profesionales y la formación de personas desempleadas se convierten en instrumentos fundamentales para hacer realidad una necesidad muy demandada por la ciudadanía, capitalizar sus conocimientos y convertir en realidad el proceso de formación a lo largo de la vida. En este artículo se realiza unha breve explicación de estos procesos desde la experiencia propia acumulada en el CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro de Ferrol.

The accreditation process of professional competencies and the training of unemployed people become key instruments to meet a need much in demand by citizens, capitalize on their knowledge and make the process of lifelong learning a reality. In this article a brief explanation of these processes is made from the own experience gathered in the Integrated Vocational Training Centre Rodolfo Ucha Piñeiro of Ferrol.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir