A acción cultural desde os concellos e a súa necesaria dimensión socioeducativa

Resumo

O quefacer cultural no ámbito local actualmente está orfo dun auténtico debate sobre o seu sentido (políticas culturais) e xestión (desenvolvemento técnico desas políticas) no marco das súas posibles dimensións. Os acontecementos dos últimos anos neste sector están poñendo en perigo unha forma de entender a cultura, que conta cunha tradición, unha historia e uns fundamentos propios enraizados nas prácticas socioeducativas.

El quehacer cultural en el ámbito local actualmente está huérfano de un auténtico debate sobre su sentido (políticas culturales) y gestión (desarrollo técnico de esas políticas) en el marco de sus posibles dimensiones. Los acontecimientos de los últimos años en este sector están poniendo en peligro una forma de entender la cultura, que cuenta con una tradición, una historia y unos fundamentos propios enraizados en las prácticas socioeducativas.

Cultural activity at the local level is currently orphaned by an authentic debate about its meaning (cultural policies) and management (technical development of those policies) within the framework of its possible dimensions. The events of recent years in this sector are endangering a way of understanding culture, which has a tradition, a history, and its own foundations rooted in socio-educational practices.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Cultura, territorio e socioeducación

Referencias

  • Olmos, H. (2008). Gestión cultural y desarrollo, claves de desarrollo. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo. (12 de 8 de 2020) Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra/gestion-cultural-y-desarrollo-claves-del-desarrollo--0/

Banners

Compartir