Traballo por proxectos

Revista Galega de Educación Num. Marzo 2018 Download full issue
Traballo por proxectos

O número 70 da Revista Galega de Educación foi publicado en marzo do ano 2018 por Nova Escola Galega. Neste número era director da revista Xesús Rodríguez Rodríguez e formaban parte do consello de redacción Antón Costa Rico, Rosalía Fernández Rial, Emilio Insua López, Xiana Lastra Pernas, Xosé Ramos Rodríguez, Mónica Martínez Baleirón, Pilar Sampedro Martínez e Francisco Veiga García.