Servizos complementarios

Revista Galega de Educación Num. Decembro 2018 Download full issue
Servizos complementarios

O número 72 da Revista Galega de Educación foi publicado en decembro do ano 2018 por Nova Escola Galega. Neste número era director da revista Xesús Rodríguez Rodríguez e formaban parte do consello de redacción Antón Costa Rico, Rosalía Fernández Rial, Emilio Insua López, Xiana Lastra Pernas, Xosé Ramos Rodríguez, Pilar Sampedro Martínez e Francisco Veiga García.