Memoria para o presente

Revista Galega de Educación Num. Marzo 2020 Download full issue
Memoria para o presente

O número 76 da Revista Galega de Educación foi publicado en marzo do ano 2020 por Nova Escola Galega. Neste número eran directoras da revista Uxía Bolaño Amigo  e Ana Parada Gañete e formaban parte do consello de redacción Antón Costa Rico, Marcos Chavarría Teixeiro , Xesús Ferreiro Núñez, Emilio Insua López, Xiana Lastra Pernas, Silvia López Gómez, Xesús Rodríguez Rodríguez, Pilar Sampedro Martínez, Francisco Veiga García e Mª Helena Zapico Barbeito.