Dez anos de Plurilingüismo

Revista Galega de Educación Num. Decembro 2020 Download full issue
Dez anos de Plurilingüismo

O número 78 da Revista Galega de Educación foi publicado en decembro do ano 2020 por Nova Escola Galega. Neste número eran directoras da revista Uxía Bolaño Amigo e Ana Parada Gañete e formaban parte do consello de redacción Antón Costa Rico, Marcos Chavarría Teixeiro , Xesús Ferreiro Núñez, Emilio Insua López, Xiana Lastra Pernas, Silvia López Gómez, Xesús Rodríguez Rodríguez, Pilar Sampedro Martínez, Francisco Veiga García e Mª Helena Zapico Barbeito.