A nova escola hoxe

Revista Galega de Educación Num. Decembro 2019 Download full issue
A nova escola hoxe

O número 75 da Revista Galega de Educación foi publicado en decembro do ano 2019 por Nova Escola Galega. Neste número era director da revista Xesús Rodríguez Rodríguez e formaban parte do consello de redacción Uxía Bolaño Amigo, Antón Costa Rico, Marcos Chavarría Teijeiro, Lois Ferradás Blanco, Xesús Ferreiro Núñez, Xesús Fortes Gómez, Emilio Insua López, Xosé Lastra Muruais, Xiana Lastra Pernas, Silvia López Gómez, Ana Parada Gañete, Pilar Sampedro Martínez, Francisco Veiga García e Mª Helena Zapico Barbeito.